Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území obce Dúbravy

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č.6_CV k podmienkam ucasti Príloha 
  Príloha č.5_Vyhlasenie k vypracovaniu ponuky Príloha 
  Príloha č.4_Suhlas so spracovanim OU Príloha 
  Príloha č.3_ Ramcova Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_zmesovy_KO Príloha 
  Príloha č.2_Návrh uchádzača na plnenie kritérií Príloha 
  Priloha č.1_Krycí list ponuky Príloha 
  Súťažné podklady - 2021_01_PLZ Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 2021_01_PLZ Výzva na predloženie ponuky 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.