„LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka – stavebné úpravy a modernizácia 1.NP bloku C“

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č.5 - Sprievodná a súhrnná technická správa Súťažné podklady 
  Príloha č.5 - Kanalizácia - Situácia Súťažné podklady 
  Príloha č.5- Grafická príloha - Zameranie skutočného vyhotovenia Súťažné podklady 
  Príloha č.5 Súťažné podklady 
  Príloha č.4 Súťažné podklady 
  Príloha č.3 Súťažné podklady 
  Príloha č. 2_ Návrh uchádzača na plnenie kritérií Súťažné podklady 
  Príloha č. 1_ Špecifikácia predmetu zákazky Súťažné podklady 
  ZoD do súťaže Súťažné podklady 
  Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky (*) - „LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Li Výzva na predloženie ponuky (*) 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.