Košická Polianka - vodovod.

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 11.09.2020 - 28508-WYP Vysvetlenie  
  Oprava výzvy - predlženie lehoty na predkladanie ponúk zo dna 09.09.2020 - 28508-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Prílohy vysvetlenia zo dna 02.09.2020 - 28508-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 02.09.2020 - 28508-WYP Vysvetlenie  
  Oprava výzvy - predlženie lehoty na predkladanie ponúk zo dna 17.08.2020 - 28508-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 31.07.2020 - 28508-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 28508-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 28508-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.