DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponúk č. 11 Výzva na predloženie ponúk  
  Výzva na predloženie ponuky č. 10 Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponúk č. 9 Výzva na predloženie ponúk  
  Výzva na predloženie ponúk č. 8 Výzva na predloženie ponúk  
  Výzva na predloženie ponúk č. 7 Výzva na predloženie ponúk  
  Výzva na predloženie ponúk č. 6 Výzva na predloženie ponúk  
  Výzva na predloženie ponúk č. 5 Výzva na predloženie ponúk  
  Výzva na predloženie ponuky č. 4 Súťažné podklady 
  Prílohy - popis parametrov Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky č. 3 Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha č.2 Príloha 
  Výzva na predloženie ponúk č. 2 Výzva na predloženie ponúk  
  Výzva na predloženie ponuky č. 1 Výzva na predloženie ponuky 
  Prílohy č. 1, 2 a 3 Príloha 
  Súťažné podklady Súťažné podklady 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.