DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponúk č. 9 Výzva na predloženie ponúk  
  Výzva na predloženie ponúk č. 8 Výzva na predloženie ponúk  
  Výzva na predloženie ponúk č. 7 Výzva na predloženie ponúk  
  Výzva na predloženie ponúk č. 6 Výzva na predloženie ponúk  
  Výzva na predloženie ponúk č. 5 Výzva na predloženie ponúk  
  Výzva na predloženie ponuky č. 4 Súťažné podklady 
  Prílohy - popis parametrov Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky č. 3 Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha č.2 Príloha 
  Výzva na predloženie ponúk č. 2 Výzva na predloženie ponúk  
  Výzva na predloženie ponuky č. 1 Výzva na predloženie ponuky 
  Prílohy č. 1, 2 a 3 Príloha 
  Súťažné podklady Súťažné podklady 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.