Zariadenie slúžiace na poskytovanie vysokej dávky kyslíka za účelom zlepšenia zdravotného stavu

Informácie

Kód zákazky:
Z20229726
Názov zákazky:
Zariadenie slúžiace na poskytovanie vysokej dávky kyslíka za účelom zlepšenia zdravotného stavu
Druh postupu:
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh obstarávania:
Tovary
Predpokladaná hodnota:
216 700,00 €
Hlavný CPV:
33157810-6 - Jednotka na kyslíkovú liečbu
MiestoDodania:
Sládkovičova 311/3, Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
13.09.2022
Lehota na predkladanie ponúk:
26.09.2022 01:51

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na elektronický kontraktačný systém (EKS), kde nájdete viac informácií.

Prejsť na EKS.