Nákup jednorazových ochranných pracovných prostriedkov – pre zabezpečenie prevádzkových potrieb SLaPA pracovísk Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Informácie

Kód zákazky:
Z202117972
Názov zákazky:
Nákup jednorazových ochranných pracovných prostriedkov – pre zabezpečenie prevádzkových potrieb SLaPA pracovísk Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Druh postupu:
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh obstarávania:
Tovary
Predpokladaná hodnota:
32 976,00 €
Hlavný CPV:
33141000-0 - Jednorazový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál
MiestoDodania:
Slovenská republika

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
07.09.2021
Lehota na predkladanie ponúk:
20.09.2021 10:21

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na elektronický kontraktačný systém (EKS), kde nájdete viac informácií.

Prejsť na EKS.