Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19: Prechodový bezbariérový kontajner

Informácie

Kód zákazky:
Z202116100
Názov zákazky:
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19: Prechodový bezbariérový kontajner
Druh postupu:
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh obstarávania:
Tovary
Predpokladaná hodnota:
12 930,00 €
Hlavný CPV:
34221000-2 - Špeciálne mobilné kontajnery
MiestoDodania:
Bojnice, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
22.07.2021
Lehota na predkladanie ponúk:
26.07.2021 03:00

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na elektronický kontraktačný systém (EKS), kde nájdete viac informácií.

Prejsť na EKS.