Prísady do nápojových automatov

Informácie

Kód zákazky:
Z202033809
Názov zákazky:
Prísady do nápojových automatov
Druh postupu:
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh obstarávania:
Tovary
Predpokladaná hodnota:
77 860,00 €
Hlavný CPV:
15860000-4 - Káva, čaj a príbuzné produkty
MiestoDodania:
Miestami plnenia sú pracoviská objednávateľa podľa Zoznamu Pracovísk Objednávateľa - miesta plnenia, Slovenská republika

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
18.12.2020
Lehota na predkladanie ponúk:
15.01.2021 10:00

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na elektronický kontraktačný systém (EKS), kde nájdete viac informácií.

Prejsť na EKS.