Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu

Informácie

Kód zákazky:
Z202030507
Názov zákazky:
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu
Druh postupu:
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh obstarávania:
Služby
Predpokladaná hodnota:
4 867,00 €
Hlavný CPV:
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
MiestoDodania:
Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
19.11.2020
Lehota na predkladanie ponúk:
25.11.2020 08:32

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na elektronický kontraktačný systém (EKS), kde nájdete viac informácií.

Prejsť na EKS.