Zemný plyn a jeho dodanie do odberného miesta objednávateľa

Informácie

Kód zákazky:
Z202030134
Názov zákazky:
Zemný plyn a jeho dodanie do odberného miesta objednávateľa
Druh postupu:
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh obstarávania:
Tovary
Predpokladaná hodnota:
10 000,00 €
Hlavný CPV:
09123000-7 - Zemný plyn
MiestoDodania:
J.Curie 3760/2, Poprad, Poprad, Prešovský, Slovenská republika

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
16.11.2020
Lehota na predkladanie ponúk:
25.11.2020 10:00

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na elektronický kontraktačný systém (EKS), kde nájdete viac informácií.

Prejsť na EKS.