Dodávka zemného plynu

Informácie

Kód zákazky:
Z202029433
Názov zákazky:
Dodávka zemného plynu
Druh postupu:
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh obstarávania:
Tovary
Predpokladaná hodnota:
146 015,00 €
Hlavný CPV:
09123000-7 - Zemný plyn
MiestoDodania:
Československej armády 234/139, Kremnica, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
11.11.2020
Lehota na predkladanie ponúk:
25.11.2020 10:00

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na elektronický kontraktačný systém (EKS), kde nájdete viac informácií.

Prejsť na EKS.