Skládka odpadov na zneškodňovanie komunálnych odpadov kategórie "O"

Informácie

Kód zákazky:
Z202027339
Názov zákazky:
Skládka odpadov na zneškodňovanie komunálnych odpadov kategórie "O"
Druh postupu:
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh obstarávania:
Služby
Predpokladaná hodnota:
200 000,00 €
Hlavný CPV:
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
MiestoDodania:
Ilava, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
26.10.2020
Lehota na predkladanie ponúk:
30.10.2020 08:00

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na elektronický kontraktačný systém (EKS), kde nájdete viac informácií.

Prejsť na EKS.