Dodanie rukavíc

Informácie

Kód zákazky:
Z202026161
Názov zákazky:
Dodanie rukavíc
Druh postupu:
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh obstarávania:
Tovary
Predpokladaná hodnota:
10 704,00 €
Hlavný CPV:
18424000-7 - Rukavice
MiestoDodania:
Miestami plnenia sú pracoviská objednávateľa podľa Zoznamu určených odberných miest - miesta plnenia., Slovenská republika

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
16.10.2020
Lehota na predkladanie ponúk:
23.10.2020 09:30

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na elektronický kontraktačný systém (EKS), kde nájdete viac informácií.

Prejsť na EKS.