Diagnostiká pre humorálnu imunitu a infekčnú sérológiu

Informácie

Kód zákazky:
Z202025846
Názov zákazky:
Diagnostiká pre humorálnu imunitu a infekčnú sérológiu
Druh postupu:
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh obstarávania:
Tovary
Predpokladaná hodnota:
119 294,00 €
Hlavný CPV:
33124130-5 - Diagnostický spotrebný materiál
MiestoDodania:
Nábr. I. Krasku 4, Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
14.10.2020
Lehota na predkladanie ponúk:
19.10.2020 03:00

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na elektronický kontraktačný systém (EKS), kde nájdete viac informácií.

Prejsť na EKS.