Špeciálny a spotrebný zdravotnícky materiál

Informácie

Kód zákazky:
Z202025784
Názov zákazky:
Špeciálny a spotrebný zdravotnícky materiál
Druh postupu:
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh obstarávania:
Tovary
Predpokladaná hodnota:
52 464,00 €
Hlavný CPV:
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
MiestoDodania:
Miestami plnenia sú pracoviská objednávateľa podľa Zoznamu určených odberných miest - miesta plnenia., Slovenská republika

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
14.10.2020
Lehota na predkladanie ponúk:
21.10.2020 09:30

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na elektronický kontraktačný systém (EKS), kde nájdete viac informácií.

Prejsť na EKS.