Nákup počítačov, notebooky, PC učebňa A-21, dataprojektory, tlačiarne

Informácie

Kód zákazky:
Z202022548
Názov zákazky:
Nákup počítačov, notebooky, PC učebňa A-21, dataprojektory, tlačiarne
Druh postupu:
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh obstarávania:
Tovary
Predpokladaná hodnota:
12 096,00 €
Hlavný CPV:
30213000-5 - Osobné počítače
MiestoDodania:
Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
16.09.2020
Lehota na predkladanie ponúk:
23.09.2020 10:00

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na elektronický kontraktačný systém (EKS), kde nájdete viac informácií.

Prejsť na EKS.