Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Kód zákazky: IG-KS-133-21
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
Druh: Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.6.2025 23:55
Vyhlásenie: 10.6.2021

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: