OVS - Strmina - výber užívateľa poľovného revíru

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: OVS - Strmina - výber užívateľa poľovného revíru
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.7.2024 12:00
Vyhlásenie: 11.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Strmina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa