Obchodná verejná súťaž na prevod pozemkov vo vlastníctve mesta Ilava

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obchodná verejná súťaž na prevod pozemkov vo vlastníctve mesta Ilava
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota: 34,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.8.2024 11:00
Vyhlásenie: 11.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Ilava
Adresa: Mierové námestie 16/31
01901 Ilava
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Ilava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa