Chladiarenský automobil do 3,5t

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Chladiarenský automobil do 3,5t
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 34136000-9
Predpokladaná hodnota: 59 688,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.7.2024 18:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: FORBART s.r.o.
Adresa: Necpalská 16
971 01 Prievidza
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Prievidza
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa