Rekonštrukcia objektov chovných hál Farma HYZA a. s.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia objektov chovných hál Farma HYZA a. s.
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Predpokladaná hodnota: 2 392 959,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Farma HYZA a.s.
Adresa: Odbojárov 2279/37
955 92 Topoľčany
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Padáň, Šoporňa, Bačala, Strečno
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa