Turistická útulňa Jezofčie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Turistická útulňa Jezofčie
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45212413-4
Predpokladaná hodnota: 81 537,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Sv. Cyrila a Metoda 96
01306 Terchová
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Terchová
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa