DNS VAKM výzva 99/2024 pre závod Michalovce

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: DNS VAKM výzva 99/2024 pre závod Michalovce
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44160000-9
Predpokladaná hodnota: 1 256,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Michalovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa