Nákup kameniva pre Odštepný závod Sever, LS Púchov a LS Považská Bystrica, časť A (bez dopravy) – výzva č. 8/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup kameniva pre Odštepný závod Sever, LS Púchov a LS Považská Bystrica, časť A (bez dopravy) – výzva č. 8/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 14212000-0
Predpokladaná hodnota: 24 302,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Lednické Rovne
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa