DNS Krmivá 2023 - 2027 - Dodávka krmív pre ryby s dopravou pre OZ Východ - výzva č.4

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: DNS Krmivá 2023 - 2027 - Dodávka krmív pre ryby s dopravou pre OZ Východ - výzva č.4
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 15700000-5
Predpokladaná hodnota: 1 730,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Betliar
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa