Nákup kameniva pre OZ Vihorlat časť A (bez dopravy) - výzva č.27

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup kameniva pre OZ Vihorlat časť A (bez dopravy) - výzva č.27
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 14212000-0
Predpokladaná hodnota: 10 140,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 3.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Sečovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa