Nákup kameniva pre OZ Vihorlat časť A (bez dopravy) - výzva č.26

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup kameniva pre OZ Vihorlat časť A (bez dopravy) - výzva č.26
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44900000-9
Predpokladaná hodnota: 15 730,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 3.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Koškovce, Stropkov, Medzilaborce, Udavské, Turcovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa