Obstaranie linky na výrobu lekvárov džemov sirupov vrátene plničiek

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie linky na výrobu lekvárov džemov sirupov vrátene plničiek
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 42 423,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.7.2024 08:00
Vyhlásenie: 4.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Farma Beckov, družstvo
Adresa:
916 38 Beckov
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Beckov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa