Obstaranie Mraziaceho boxu/kontajneru

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie Mraziaceho boxu/kontajneru
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42513100-6
Predpokladaná hodnota: 45 036,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.7.2024 08:00
Vyhlásenie: 4.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Farma Beckov, družstvo
Adresa:
916 38 Beckov
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Beckov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa