Linka na spracovanie zelenej a suchej škrupiny orechov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Linka na spracovanie zelenej a suchej škrupiny orechov
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 14:00
Vyhlásenie: 4.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Georgica, s.r.o.
Adresa: Hlavná ul. 641/36
986 01 Fiľakovo
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Fiľakovo
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa