Stavebný materiál 11

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stavebný materiál 11
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44111000-1
Predpokladaná hodnota: 13 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 4.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo námestie
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa