Obstaranie vysokozdvižného vozíka

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie vysokozdvižného vozíka
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42415110-2
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Rodinné centrum Slniečko n.o.
Adresa: Ul. vážskeho brehu 152/17
94501 Komárno
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Komárno
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa