Reštaurátorská obnova pamätnej tabule padlým obyvateľom Karlovej Vsi počas SNP

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Reštaurátorská obnova pamätnej tabule padlým obyvateľom Karlovej Vsi počas SNP
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45454100-5
Predpokladaná hodnota: 3 402,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 4.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo námestie
81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa