Nákup kameniva pre OZ Tribeč, časť A bez dopravy- pre LS Brod, Žarnovicu, Žiar a Šášov výzva č.12/05/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup kameniva pre OZ Tribeč, časť A bez dopravy- pre LS Brod, Žarnovicu, Žiar a Šášov výzva č.12/05/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 14212000-0
Predpokladaná hodnota: 33 015,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.7.2024 13:00
Vyhlásenie: 8.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Hliník nad Hronom
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa