Aktualizácia softvéru diagnostických prístrojov TEXA a VCDS na obdobie 2025 – 2027

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Aktualizácia softvéru diagnostických prístrojov TEXA a VCDS na obdobie 2025 – 2027
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 48000000-8
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.7.2024 12:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa