Opravy laboratórnych optických prístrojov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Opravy laboratórnych optických prístrojov
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 38636000-2
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.7.2024 12:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa