DNS VAKM výzva 98/2024 pre závod Vranov nad Topľou

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: DNS VAKM výzva 98/2024 pre závod Vranov nad Topľou
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44160000-9
Predpokladaná hodnota: 463,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.7.2024 09:30
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Vranov nad Topľou
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa