DNS VAKM výzva 97/2024 pre závod Trebišov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: DNS VAKM výzva 97/2024 pre závod Trebišov
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44160000-9
Predpokladaná hodnota: 1 119,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Trebišov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa