DNS VAKM výzva 95/2024 pre závod Svidník

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: DNS VAKM výzva 95/2024 pre závod Svidník
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44160000-9
Predpokladaná hodnota: 398,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.7.2024 10:30
Vyhlásenie: 8.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Svidník
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa