OVS - prenájom nebytových priestorov v polyfunkčnom objekte na ul. Februárová 152/1

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: OVS - prenájom nebytových priestorov v polyfunkčnom objekte na ul. Februárová 152/1
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 60,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: 29.augusta 1191/51
95801 Partizánske
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Partizánske
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa