Prevod nehnuteľností - pozemkov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prevod nehnuteľností - pozemkov
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota: 300,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.9.2024 12:00
Vyhlásenie: 1.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie Rodiny 1
84106 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystr
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa