Dodanie selenoidových ventilov pre investičnú akciu Úprava bezpečnostných ventilov na sondách ZS6

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodanie selenoidových ventilov pre investičnú akciu Úprava bezpečnostných ventilov na sondách ZS6
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 12:00
Vyhlásenie: 4.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: NAFTA a.s.
Adresa: Votrubova 1
821 09 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Malacky
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa