Prenájom majetku Mesta Zvolen (dvoch antikorových stánkov)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prenájom majetku Mesta Zvolen (dvoch antikorových stánkov)
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 1 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.8.2024 12:00
Vyhlásenie: 4.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Zvolen
Adresa: námestie Slobody
96001 Zvolen
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Zvolen
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa