Lesná cesta Sopotnica - prestavba, I. etapa

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Lesná cesta Sopotnica - prestavba, I. etapa
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45233120-6
Predpokladaná hodnota: 483 561,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.8.2024 14:00
Vyhlásenie: 2.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mestské lesy Košice a.s.
Adresa: Južná trieda 11
040 01 Košice
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Veľká Lodina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa