Predaj pozemku ul. SNP, v k.ú. Holíč (p. č. 388/29 – ostatná plocha o výmere 539 m2)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Predaj pozemku ul. SNP, v k.ú. Holíč (p. č. 388/29 – ostatná plocha o výmere 539 m2)
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota: 53 900,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.7.2024 12:00
Vyhlásenie: 20.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Holíč
Adresa: Bratislavská 5
90851 Holíč
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Holíč
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa