Zariadenie na spracovanie ovocia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zariadenie na spracovanie ovocia
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 23 430,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 28.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: BIOPLANT, s.r.o.
Adresa: 333
956 34 Ostratice
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Ostratice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa