Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Tribeč VI.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Tribeč VI.
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45233223-8
Predpokladaná hodnota: 983 802,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.9.2024 00:00
Vyhlásenie: 24.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Jelenec, Kostoľany pod Tribečom
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa