Nákup elektrobusov a nabíjacích staníc

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup elektrobusov a nabíjacích staníc
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 34144910-0
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.7.2024 14:30
Vyhlásenie: 25.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: SAD Prievidza a.s.
Adresa: Ciglianska cesta 1
971 36 Prievidza
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Prievidza
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa