Výzva č. 08 - Dodávka zemného plynu pre Mestskú časť Bratislava Staré Mesto, r.2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výzva č. 08 - Dodávka zemného plynu pre Mestskú časť Bratislava Staré Mesto, r.2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 09123000-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 26.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Technické siete Bratislava, a.s.
Adresa: Primaciálne nám.
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Predpokladané množstvo dodaného zemného plynu pre všetky odberné miesta počas celého obdobia zmluvného vzťahu je 1 895,915 MWh. Zmluvným obdobím je 12 mesiacov (od 1.8.2024 do 31.7.2025).